Raport bieżący 1 - cena emisyjna CI serii A - AgioFunds