Protokół Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ z dnia 31.10.2019 r. - AgioFunds