Protokół Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ z dnia 24.06.2020 r. - AgioFunds