Prospekt Beta ETF WIGtech PFIZ zatwierdzony 8 marca 2023 r. - AgioFunds