Prospekt Beta ETF WIG20TR zatwierdzony 29.10.2018 - AgioFunds