Prospekt Beta ETF WIG20TR zatwierdzony 20.10.2020 - AgioFunds