Prospekt Beta ETF WIG20TR PFIZ zatwierdzony 12 października 2022 r. - AgioFunds