Prospekt Beta ETF WIG20TR zatwierdzony 24.10.2019 - AgioFunds