Prospekt Beta ETF WIG20lev PFIZ zatwierdzony 5 lipca 2022 r. - AgioFunds