Prospekt BETA ETF TBSP PFIZ zatwierdzony 12.10.2021 r. - AgioFunds