Prospekt Beta ETF TBSP PFIZ zatwierdzony 10 października 2022 r. - AgioFunds