Prospekt BETA ETF sWIG80TR PFIZ zatwierdzony 12.10.2021 r. - AgioFunds