Prospekt Beta ETF sWIG80TR PFIZ zatwierdzony 10 października 2022 r. - AgioFunds