Prospekt BETA ETF S&P 500PLN-Hedged PFIZ zatwierdzony 24.11.2020 - AgioFunds