Prospekt Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ - zatwierdzony 10 listopada 2022 r. - AgioFunds