Prospekt Beta ETF mWIG40TR PFIZ zatwierdzony 20.06.2022 r. - AgioFunds