Propertum FIZ AN Sprawozdanie Funduszu za rok obrotowy 2020 - AgioFunds