Prezentacja ze Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ z dnia 12.12.2019 r. - AgioFunds