Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r. r. - AgioFunds