Raport bieżący 57 – WANCI za 10 03 2020 r. - AgioFunds