Pierwsze ogłoszenie o zmianie terminu likwidacji Arionn FIZ 19.12.2022 - AgioFunds