Pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji PROPERTUM FIZ AN z dnia 4.08.2022 r. - AgioFunds