Pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji PRESTO FIZ AN z dnia 5.01.2022 r. - AgioFunds