Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji QUELEA CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 24.01.2019 r. - AgioFunds