Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Daleki Wschód FIZ SChiDW z dnia 15.06.2018 r. - AgioFunds