Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji AQUARIUS CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 07.06.2019 r. - AgioFunds