Oświadczenie Agio Kapitał SFIO 16.04.2020 - AgioFunds