Ogłoszenie zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dnia 29.06.2016 r. nr 2 - AgioFunds