Ogłoszenie zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dnia 01.07.2016 r. - AgioFunds