Ogłoszenie zmian statutu ARIONN FIZ z dnia 20.08.2014 r. - AgioFunds