Ogłoszenie zmian statutu ARIONN FIZ z dnia 07.04.2015 r. - AgioFunds