Ogłoszenie zmian skrótu prospektu AGIO SFIO - AgioFunds