OGŁOSZENIE Z DNIA 4 MAJA 2021 ROKU O ZMIANIE WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU POD NAZWĄ MEDICO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - AgioFunds