OGŁOSZENIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU O ZMIANIE WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ POLARIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - AgioFunds