Ogłoszenie z dnia 25.05.2023 r. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 20.06.2023 r. - AgioFunds