Ogłoszenie w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty w Subfunduszu AGIO Kapitał - AgioFunds