Ogłoszenie w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty w Funduszu AGIO Kapitał PLUS - AgioFunds