Ogłoszenie w sprawie wypłaty dla uczestników oraz umorzenia CI PROPERTUM FIZ AN z dnia 27.10.2022 - AgioFunds