Ogłoszenie w sprawie dokonania zmian w treści Warunków Emisji CI SNIPER FIZ serii 005 z dnia 13.03.2017 - AgioFunds