Ogłoszenie o zwołaniu ZI AFORTI MICROLOANS FIZ AN na dzień 19.03.2021 r. - AgioFunds