Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Posiadaczy Certyfikatów - AgioFunds