Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Posiadaczy Certyfikatów OPUS NS FIZ na 22 lipca 2020 r. - AgioFunds