OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA POSIADACZY CERTYFIKATÓW OPUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - AgioFunds