Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 27.04.2016 AGIO Wierzytelności PLUS 2 NSFIZ - AgioFunds