Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia na 10.08.2015 - AgioFunds