Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów WFH FIZ AN na dzień 04.06.2020 r. - AgioFunds