Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów VIDRIO FUND FIZAN na dzień 27.04.2022 r. - AgioFunds