Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów VIDRIO FUND FIZAN na dzień 01.06.2020 r. - AgioFunds