Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów VIDRIO FUND FIZ AN na dzień 25.04.2019 r. - AgioFunds