Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów VALUE FIZ na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds